Menü

EŞİTSİZLİĞİN MANZARASI

Fotoğrafçı Johnny Miller, Unequal Scenes / Eşitsiz Manzaralar adını verdiği belgesel çalışmasıyla yaşamın; gösterilmek istenilenden farklı olan gerçekliğini yansıtıyor. Hindistan, Kenya, Güney Afrika, Meksika’dan çekilen fotoğraflar çoğu insan için şaşırtıcı sayılamayabilir. Ancak Kapitalizmin merkezi Amerika’da da benzer manzaranın görülmesi kapitalizmin fark gözetmeksizin tüm emekçilere aynı yazgıyı layık gördüğünün kanıtıdır. J. Miller’in Drone ile çekilmiş barınak fotoğrafları gelir eşitsizliğinin belgesi.

Miller, özellikle havadan bakıldığında, sosyal eşitsizliğin daha görünür olabileceğini düşünerek fotoğraflama çalışmasına başladı. Fotoğraflarından da görüldüğü gibi zengin ve yoksul arasındaki sınır/ farklılık kuş bakışı olarak daha görünür hale geldi. Plansız, bakımsız yoksul mahallelere bitişik bakımlı, zengin mahalleler.

Kuşkusuz mahalleler arsındaki yapısal uçurumun; insanların yaşamları arasındaki uçurumun ifadesi olduğu inkar edilemez gerçekliktir.

1-Mumbai, Hindistan

2-Nairobi, Kenya

3-Vukuzenzele, Cape Town, Güney Afrika

4- Meksiko Şehri, Meksika

5- Johannesburg, Güney Afrika

6-Seattle, ABD

Dünyanın en refah ülkesinde bile eşitsizlik somut bir halde var. Evsiz insanların kurduğu çadır kentler son yıllarda birçok ABD kentinde giderek daha yaygın hale gelmiş durumda.

Bu demektir ki; İnsanlar arası eşitsizlik yalnızca sömürge ve yarı sömürge ülkelere has bir olgu değil. Eşitsizlik; tüm sınıflı toplumların varoluşunun ürünü ve kapitalizm kendinden önceki sınıflı toplumdan aldığı “eşitsizlik” mirasını reddetmedi; içselleştirdi ve yeniden biçimlendirdi.

Eşitlik, özgürlük şiarıyla taçlandırdıkları devrimle iktidarı ele geçiren kapitalistler; özgürlük ve eşitlik şiarını; iktidarı ele geçirme sürecinde halkları yanlarına çekmek için kullandıkları gerçeği, kapitalizmin inşası ve gelişmesi ile sergilendi. Tüm Dünya’da kapitalizmin olduğu her ülkede eşitsizlik ve kölelik gerçekliktir. Eşitlik ve özgürlük ise ihtiyaç duyulduğunda halkların ağzına sürülen bir tadımlık baldır.

Kapitalizm var oldukça; insanların sömürülmesi farklı biçimlere bürünse de var olacak ve sistematik sömürü; insanların yaşam koşullarının eşitsizliğinin nedeni olmaya devam edecektir.

 

FOTOĞRAF Kaynak: unequal scenes

Kategoriler:   Eleştiri/Deneme/İnceleme, fotoğraf, Sokak / Sanat