Menü

Sanat Kuramı

Kuramsal olarak, sanat pratiğinde “toplumcu gerçekçilik” tanımının; Sosyalist gerçekçilik kavramını anlam itibarıyla tam karşılamadığını belirtmem gerekiyor. Sosyalizm, işçi iktidarı biçimini…